กิจกรรมอื่นๆ

ประมวลภาพการจัดอบรม ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม Service Premium ให้แก่พนักงานช่างบริการสาขา ทั่วประเทศกว่า 90 คน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

วัตถุประสงค์การจัดอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในตัวสินค้า การติดตั้ง ปัญหาที่พบบ่อยในการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาสำหรับเครื่องทำน้ำแข็ง ตลอดจนมีทักษะในการสื่อสารกับลูกค้าอย่างประทับใจ