กิจกรรม CSR

ทีเอสอาร์ บริจาคเงินให้แก่ โรงเรียนมีชัยพัฒนา

8 มีนาคม 2564 คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสุมนา วงษ์กะพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ กรรมการบริหาร ทีเอสอาร์ หรือบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค มูลค่า 3,930,000 บาท ภายใต้ #โครงการปันน้ำใสจากใจTSR ให้ โรงเรียนมีชัยพัฒนา โดยมี คุณมีชัย วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ ณ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซอยสุขุมวิท 12 กรุงเทพมหานคร