กิจกรรม CSR

ประมวลภาพกิจกรรม ออกพรรษา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร นำโดย คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพนักงาน บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมงานกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 ณ ตลาดใต้ จังหวัดปทุมธานี
.
โดยมียอดรวมเงินทำบุญจาก ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) รวมเป็นจำนวนเงิน 237,575 บาท