กิจกรรมอื่นๆ

ประมวลภาพงานทำบุญครบรอบ 44 ปี บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)

ประมวลภาพงานทำบุญครบรอบ 44 ปี บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารและพนักงานร่วมกันถวายเพลพระสงฆ์ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้