Other Activities

พิธีลงนามร่วมมือเพื่อ “การศึกษาวัสดุกรองน้ำหรือระบบกรองน้ำเพื่อคุณภาพน้ำตามมาตรฐานสำหรับการอุปโภคบริโภค”

ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการเครื่องกรองน้ำในประเทศไทย บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องกรองแบรนด์ SAFE ร่วมกับ สวทช. ได้จัดพิธีลงนามร่วมมือเพื่อ “การศึกษาวัสดุกรองน้ำหรือระบบกรองน้ำเพื่อคุณภาพน้ำตามมาตรฐานสำหรับการอุปโภคบริโภค”
.
โดยความร่วมมือในครั้งนี้ SAFE และ สวทช. มุ่งเน้นไปที่การศึกษา พัฒนา วิจัยนวัตกรรม ตลอดจนระบบกรองน้ำสะอาดที่มีคุณภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดสำหรับคนไทย พร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะคุณค่าของ ‘น้ำ’
.
ซึ่งในพิธีลงนามในครั้งนี้ นำโดย คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณสวิตา แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับตัวแทนของ สวทช. นำโดย ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และ ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อำนวยการ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช.
.
และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีในวันนี้
.
คุณวัชรินทร์ วัชรธรรม ตำแหน่ง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณนเรศ จรูญวิทยากุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณกิรทัต จีรจิตต์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
.
ต่อจากนี้เราจะมีนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพน้ำสะอาด สำหรับคนไทยแบบไหนออกมา แอดมินจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบนะคะ รอติดตามได้ที่ เครื่องกรองน้ำ SAFE Facebook Fanpage ได้เลยค่ะ
.