กิจกรรม CSR

โครงการ “ปันน้ำใสจากใจ TSR” มอบเครื่องกรองน้ำ SAFE ให้กับมูลนิธิ พอ.สว.

ทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว.และคุณวิญญวัฒน์ โหรา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ รับมอบเครื่องกรองน้ำ ยี่ห้อ SAFE จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 5,900 บาท จากคุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ในโครงการ “ปันน้ำใสจากใจTSR” เพื่อใช้ในกิจกรรมของมูลนิธิ พอ.สว.ต่อไป