กิจกรรม CSR

โครงการ “สุขอาสาสร้างให้”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน คณะผู้บริหาร นำโดย คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนจิตอาสา บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) มอบอุปกรณ์กีฬา น้ำดื่มบรรจุขวด พร้อมทำความสะอาดห้องน้ำและทาสีให้กับ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์  ในโครงการ “สุขอาสาสร้างให้”
.