โครงการปันน้ำใสจากใจ TSR

โครงการปันน้ำใสจากใจ TSR ได้ริเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2561 มีการดำเนินงานหลัก คือ การมอบ “เครื่องกรองน้ำเซฟ” พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจ และอันตรายที่เกิดจากการดื่มน้ำไม่สะอาด อบรมเรื่อง ขั้นตอนการติดตั้ง การดูแลเครื่องกรองน้ำที่ถูกต้อง

และจากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง 3 ปี ได้บริจาคเครื่องกรองน้ำไปทั้งสิ้น 8,343 เครื่อง และตั้งเป้าในปี 2564 จะมอบอีกกว่า 4,000 เครื่อง ทั่วประเทศไทย

โดยเครื่องกรองน้ำ 1 เครื่อง สามารถกรองน้ำสะอาดให้แก่คนในชุมชนได้ถึง 100 คน เป็นจำนวน 10,000 ลิตร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำโครงการมา สามารถช่วยคนไทยได้กว่า 834,300 คน