ประวัติการจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติวันที่ขึ้นเครื่องหมายวันที่จ่ายเงินปันผลประเภทเงินปันผลเงินปันผล (ต่อหุ้น)หน่วย
24/02/65--งดจ่ายปันผล--
16/08/6427/08/6413/09/64เงินปันผล0.04บาท
25/02/6429/04/6420/05/64เงินปันผล0.08บาท
13/08/6327/08/6311/09/63เงินปันผล0.085บาท
17/04/6330/04/6315/05/63เงินปันผล0.08บาท
28/08/6227/08/6212/09/62เงินปันผล0.06บาท
27/02/6203/05/6224/05/62เงินปันผล0.08บาท
14/08/6128/08/6112/09/61เงินปันผล0.08บาท
26/02/6104/05/6125/05/61เงินปันผล0.08บาท
11/08/6024/08/6008/09/60เงินปันผล0.06บาท
22/02/60--งดจ่ายปันผล--
11/11/5925/11/5909/12/59เงินสด0.11บาท
26/02/5903/05/5919/05/59หุ้นปันผล + เงินสด10 หุ้นสามัญเดิม : 1 หุ้นปันผล
0.02
หุ้น
บาท
14/08/5826/08/5811/09/58เงินปันผล0.10บาท
27/02/5830/04/5822/05/58เงินปันผล0.02บาท
27/02/5830/04/5822/05/58หุ้นปันผล6 : 1หุ้น
13/08/5726/02/5712/09/57เงินปันผล0.05บาท