กิจกรรม CSR

TSR มอบเครื่องกรองน้ำ ให้ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR มอบหมายให้ คุณสายรุ้ง แววตะคุ เจ้าหน้าที่ CSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น ROMA ปันน้ำใสจากใจ TSR จำนวน 1 เครื่อง และรุ่นปันน้ำใสจากใจ TSR จำนวน 9 เครื่อง รวมมูลค่า มูลค่า 60,300 บาท โดยมีคุณปรานอม ประดิษฐกำจรชัย ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564
.
โครงการปันน้ำใสจากใจ TSR ร่วมสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ ในรายการ Hollywood game night ทางช่อง 3 เพื่อประโยชน์ในการบริโภคน้ำสะอาด ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด และเพื่อเป็นการคืนกำไรให้สังคม
.