กิจกรรมอื่นๆ

TSR จัดฝึกอบรมหลักสูตร PDPA

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 TSR จัดการฝึกอบรม หลักสูตร “การอบรมความรู้เบื้องต้น พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)” ผ่านโปรแกรม #Zoom

เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงาน ก่อนเริ่มใช้กฎหมายจริงใน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 และจะขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการจัดให้มีมาตรฐานรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กระทรวงดิจิทัลฯ กำหนด เพิ่มความเชื่อมั่น ความไว้างใจต่อลูกค้า คู่ค้า และพนักงานทุกคน

“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพราะเราทุกคนต่างเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”