กิจกรรม CSR

TSR มอบเครื่องกรองน้ำ 10 โรงเรียน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

คุณไพฑูรย์ ศุกร์คณาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่มเซฟ รุ่น ROMA PLUS ในโครงการ #ปันน้ำใสจากใจTSR ให้แก่ 10 โรงเรียนในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมีคุณจรูญ บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ และ คุณสมชาติ มาตรผล นายกเทศมนตรีตำบลอูบมุง ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ เทศบาลตำบลอูบมุง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

10 โรงเรียนในโครงการ ปันน้ำใสจากใจ TSR
โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
โรงเรียนบ้านหนองแวงจุมพล
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
โรงเรียนกุดหมากไฟ
โรงเรียนแสงอร่ามพิทยาคม
โรงเรียนบ้านดงบัง
โรงเรียนอูบมุง
โรงเรียนบ้านห้วยไร่
โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน