กิจกรรม CSR

TSR บริจาคน้ำดื่ม 100แพ๊ค ให้โครงการ รอดด้วยรัก

ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบน้ำดื่มเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ จำนวน 100 แพ๊ค ให้กับศูนย์รับบริจาค#ปันรักจากพระเจ้า หนึ่งในโครงการรอดด้วยรัก โดยมีตัวแทนจากโครงการเป็นผู้รับมอบ ซึ่งในปัจจุบันทาง โครงการปันรักจากพระเจ้า ได้มีผู้มาบริจาคสิ่งของ่วยเหลือมากมาย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ พี่น้อง ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564