กิจกรรม CSR

TSR บริจาคเงินเพื่อซื้อ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 10 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรหม จ.นนทบุรี

ทีเอสอาร์ หรือบริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อัลไพน์ วอเตอร์ จำกัด บริจาคเงินช่วยเหลือ ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร จำนวน 6 เครื่อง รวมมูลค่า 213,980 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสนามวัดโบสถ์ดอนพรหม ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี และขอส่งกำลังใจให้ผู้ป่วย Covid-19 ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยดี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564