กิจกรรมอื่นๆ

TSR มอบกล่องกระดาษเครื่องกรองน้ำ safe ให้กับมูลนิธิกระจกเงา

TSR มอบกล่องกระดาษเครื่องกรองน้ำ safe ให้กับ #มูลนิธิกระจกเงา จำนวน 4,221 กล่อง รวมมูลค่า 50,461 บาท สำหรับนำไปรีไซเคิล แปรรูปทำเป็นหนังสือให้แก่โรงเรียนและสถานที่ด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยมีคุณจรัญ มาลัยกุล หัวหน้าโครงการอ่านสร้างชาติ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการเป็นผู้รับมอบ