Uncategorized @th

TSR มอบน้ำดื่มบรรจุขวด SAFFE’ ให้ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ศาสตราเมธี ดร.สุปรีดิ์ วงศ์ดี พร้อมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคม ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มบรรจุขวด SAFFE’ ขนาด 600 มล. จำนวน 3,000 ขวด ให้กับ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มารับบริการฉีดวัคซีน โดยมี นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ CAT Convention Hall แจ้งวัฒนะ ขอส่งกำลังใจให้คนไทยทุกคนได้รับวัคซีน และส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ดำเนินภารกิจสำเร็จในเร็ววัน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564