กิจกรรม CSR

TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้คุณมณฑล ชัยชนะ ผู้จัดการสายภาคเหนือ และคุณปาณะพันธ์ อุปถัมภ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ในโครงการ ปันน้ำใสจากใจ TSR ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสาธารณประโยชน์ ผู้ป่วย ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย์ รองผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564