กิจกรรม CSR

TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ให้วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้คุณมณฑล ชัยชนะ ผู้จัดการสายภาคเหนือ และคุณปาณะพันธ์ อุปถัมภ์ ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม ในโครงการ ปันน้ำใสจากใจ TSR ให้กับ วัดเจดีย์หลวง จ.เชียงใหม่ เพื่อสาธารณประโยชน์ พระภิกษุสงฆ์ ตลอดจนผู้ปฏิบัติธรรม โดยมีพระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์ พระอาจารสัญชัย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564