กิจกรรม CSR

TSR มอบเงินจำนวน 34,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบความช่วยเหลือให้กับโรงเรียนบ้านบึง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่ประสบปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ ทำให้โรงเรียนได้รับความเสียหายและขาดทุนทรัพย์ในการปรับปรุง โดยมี นายธีรศักดิ์ สุดตลอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึง เป็นผู้รับมอบเงินจำนวน 34,000 บาท เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและสถานที่จากปัญหาภัยธรรมชาติเป็นที่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564