กิจกรรมอื่นๆ

TSR ร่วมใจทำบุญกฐินสามัคคี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทฯ ในเครือ นำโดย คุณเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมด้วยผู้บริหารและพนักงาน TSR ร่วมถวายปัจจัย จำนวน 170,195 บาท เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระเมรุ ใช้ในการช่วยเหลือแก่ศพยากไร้ ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไร้ที่พึ่ง ร่วมทำบุญและถวายเครื่องกฐินให้ วัดเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

โดยมีพระครูปลัดไพฑูรย์ ธิตาวิทูโร เจ้าอาวาส และคณะสงฆ์ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ เพื่อสืบทอดประเพณี และทำนุบำรุงพุทธศาสนา รวมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี