กิจกรรม CSR

TSR ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.สมุทรปราการ

ทีเอสอาร์ หรือ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.สมุทรปราการ เป็นหน่วยงานกลางกระจายน้ำดื่มไปยัง 7 จุดอพยพหลัก จากผลกระทบเหตุโรงงานผลิตสารเคมีในซอยกิ่งแก้ว จ.สมุทรปราการ เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ มากกว่า 1, 000 คน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564