กิจกรรม CSR

TSR มอบกระดาษลัง ให้ SCG เพื่อผลิตเตียงกระดาษในโรงพยาบาลสนาม