CSR Activities

TSR มอบเครื่องกรองน้ำ ให้ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR มอบหมายให้ คุณสายรุ้ง แววตะคุ เจ้าหน้าที่ CSR มอบเครื่องกรองน้ำ รุ่น UF ปันน้ำใสจากใจจริง TSR จำนวน 50 เครื่อง มูลค่า 325,000 บาท โดยมี พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 (ผบ.พล ร.9) ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564
.