กิจกรรม CSR

TSR มอบเครื่องกรองน้ำ ให้ สถาบันบำราศนราดูร

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศ. (วุฒิคุณ) ดร.นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคุณวิรัช วงศ์นิรันดร์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR มอบเครื่องกรองน้ำ รุ่น ปันน้ำใสจากใจ TSR จำนวน 60 เครื่อง รวมมูลค่า 354,000 บาท โดยมี คุณรังสรรค์ ถามูลแสน รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
.