กิจกรรม CSR

TSR มอบเครื่องกรองน้ำ ให้ ประชาพิทักษ์ จ.ประจวบคิรีขันธ์

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น ROMA ปันน้ำใสจากใจ TSR จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 43,200 บาท โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพิทักษ์ จ.ประจวบคิรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
.