กิจกรรม CSR

TSR มอบเครื่องกรองน้ำ ให้ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 46 โรงเรียน

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้พนักงาน บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR สาขาพิษณุโลก เป็นตัวแทนส่งมอบเครื่องกรองน้ำดื่มมอบเครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น ROMA ปันน้ำใสจากใจTSR 76 เครื่อง และเครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น UF ปันน้ำใสจากใจTSR จำนวน 34 เครื่อง รวมทั้งสิ้น 110 เครื่อง รวมมูลค่า 738,200 บาท โดยมอบให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 จำนวน 46 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนนครไทยวิทยาคม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอนครไทย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
.