กิจกรรม CSR

TSR มอบเครื่องกรองน้ำ ให้ กองทุนการวิจัยเซลล์บำบัดเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง ศิริราชมูลนิธิ

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR มอบหมายให้ คุณวัชรชัย วัชรธรรม เจ้าหน้าที่ CSR มอบเครื่องกรองน้ำดื่ม รุ่น ROMA ปันน้ำใสจากใจ TSR จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 7,200 บาท โดยมีผศ. ดร. นพ.กิติพงศ์ สุนทราภา อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564
.
โครงการปันน้ำใสจากใจ TSR ร่วมสนับสนุนเครื่องกรองน้ำ ในรายการ Hollywood game night ทางช่อง 3 เพื่อประโยชน์ในการบริโภคน้ำสะอาด ได้มีน้ำดื่มที่สะอาด และเพื่อเป็นการคืนกำไรให้สังคม
.