News & Activities

TSR มอบเครื่องกรองน้ำ ให้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

คุณเธียรวรรณี แจ้งอยู่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) หรือ TSR มอบเครื่องกรองน้ำรุ่น ปันน้ำใสจากใจ TSR เป็นจำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 5,900 บาท ให้กับ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี ทันตแพทย์สมนึก ชาญด้วยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิ พอ.สว. และนายวิญญวัฒน์ โหรา หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
.