กิจกรรมอื่นๆ

พนักงาน TSR ร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤต COVID-19

จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิด วิกฤติเลือดไม่เพียงพอ สภากาชาดไทย ได้ประกาศขอเชิญผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เข้าข่ายผู้มีความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 มาบริจาคโลหิต และผู้ที่หายป่วยจาก โควิด-19 มาบริจาคพลาสม่า หรือเกร็ดเลือด

ผู้บริหาร และแผนกแรงงานสัมพันธ์ TSR เห็นความสำคัญของวิกฤตในครั้งนี้ จึงประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเข้าร่วม บริจาคโลหิต สู้วิกฤต COVID-19 ภายในองค์กร และได้จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ TSR สำนักงานใหญ่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก หน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย

ผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิต สามารถติดต่อสอบถามหรือตรวจเช็คหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ได้ที่เว็บไซต์ https://blooddonationthai.com/