รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาเติมเต็มศักยภาพ เพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไทยที่ได้มาตรฐานระดับสากล จึงได้รับรางวัลทั้งทางด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการดำเนินงาน การพัฒนาบุคลากร และรางวัลที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ