ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

Date ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด Close ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ปริมาณซื้อขาย (มูลค่า)
09 เม.ย. 2564 3.86 4.04 3.76 3.76 16,400,600 64,154,962
08 เม.ย. 2564 3.76 3.86 3.74 3.86 6,074,600 23,112,282
07 เม.ย. 2564 3.70 3.80 3.68 3.76 1,611,200 6,035,712
05 เม.ย. 2564 3.84 3.84 3.72 3.76 3,830,200 14,445,444
02 เม.ย. 2564 3.88 3.90 3.80 3.84 2,626,200 10,130,512
01 เม.ย. 2564 3.92 3.92 3.86 3.88 1,660,100 6,456,828