ติดต่อบริษัท

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
43/9  หมู่ 7  ซ.ชูชาติอนุสรณ์ 4  ต.บางตลาด  อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี 11120

ติดต่อส่วนสำนักงาน

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการ

ติดต่องานนักลงทุนสัมพันธ์

เครือข่ายสังคมออนไลน์

แบบฟอร์มเพื่อการบริการลูกค้า

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการติดต่อกลับ

สาขาต่างๆ

ภาคเหนือ

นครสวรรค์

เลขที่ 95/15, 95/16 หมู่ 9
ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ 60000

เบอร์โทรศัพท์:
099 683 1036 / 056 007 857 / 065 729 1534

พิษณุโลก

เลขที่ 298/2-3 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทรศัพท์:
055 005 000 / 085 518 8775 / 065 729 1523

กำแพงเพชร

เลขที่ 57/12, 57/13 ถนนเทศบาล 1
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร 62000

เบอร์โทรศัพท์:
087 981 1347 / 056 713 446 /
065 729 1524

สุโขทัย

เลขที่ 29/70, 29/71 ถนนวิเชียรจำนง
ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย 64000

เบอร์โทรศัพท์:
055 011 400 / 086 213 8404 / 065 905 1152

ลำปาง

เลขที่ 357/34-35 ถนนบุญวาทย์
(ฉัตรไชย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์:
054 222 901 / 092 353 6463 / 065 729 1522

เชียงราย

เลขที่ 866/10-11 ถนนทางหลวง
แผ่นดิน 1 ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000

เบอร์โทรศัพท์:
063 849 0453 / 053 719 288 / 065 729 1533

แพร่

เลขที่ 400/304-305 หมู่ 9
ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่
จังหวัดแพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์:
092 791 5744 / 054 061 004 / 065 950 7210

เชียงใหม่

เลขที่ 221/7, 221/8 ถนนช้างคลาน
ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์:
053 271 378 / 065 729 1521

ภาคตะวันออก

ชลบุรี

เลขที่ 600/23-24 ถนนสุขุมวิท
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20130

เบอร์โทรศัพท์:
096 368 9992 / 038 110 083 / 065 729 1538

สระแก้ว

เลขที่ 554/3, 554/4 หมู่ 2
ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

เบอร์โทรศัพท์:
094 932 6654 / 037 247 115 / 065 950 1149

ระยอง

เลขที่ 349/1 ถนนสุขุมวิท
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150

เบอร์โทรศัพท์:
038 621 277 / 065 729 1545

จันทบุรี

เลขที่ 33/118 หมู่ 7
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์:
087 833 5676

ภาคใต้

ชุมพร

เลขที่ 101/6, 101/7 หมู่ 6
ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร
จังหวัดชุมพร 86000

เบอร์โทรศัพท์:
062 083 4946 / 065 729 1547 / 065 729 1547

สุราษฎร์ธานี

เลขที่ 20/1 หมู่ 10
ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เบอร์โทรศัพท์:
077 964 000 / 090 968 7623 / 065 729 1540

นครศรีธรรมราช

เลขที่ 180/26, 180/27 หมู่ 5
ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000

เบอร์โทรศัพท์:
065 729 1541 / 084 910 1873 / 075 806 877

ทุ่งสง (นครศรีธรรมราช)

เลขที่ 112/36,112/37 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

เบอร์โทรศัพท์:
065 950 1150 / 086 073 1517 / 075 805 079

หาดใหญ่ (สงขลา)

เลขที่ 1502, 1504 หมู่ 3 ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ ตำบลควนลัง
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทรศัพท์:
065 729 1530 / 084 214 5799 / 074 250 420

ตรัง

เลขที่ 239/23 ถนนกันตัง
ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง
จังหวัดตรัง 92000

เบอร์โทรศัพท์:
095 429 2583 / 075 290 539 / 065 729 1532

ภูเก็ต

เลขที่ 9/1 หมู่ 3
ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง
จังหวัดพังงา 82140

เบอร์โทรศัพท์:
094 329 0444

พังงา

เลขที่ 33/118 หมู่ 7
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์:
087 833 5676

ภาคกลาง

สมุทรสาคร

เลขที่ 95/4, 95/5 หมู่ 4 ถนนเอกชัย
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000

เบอร์โทรศัพท์:
095 254 2980 / 034 113 451 / 065 950 1156

ปทุมธานี

เลขที่ 86/6, 86/7 หมู่ 10
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120

เบอร์โทรศัพท์:
02 002 9719 / 065 950 1154

อยุธยา

เลขที่ 280/1 หมู่ 4
ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210

เบอร์โทรศัพท์:
087 211 1480 / 035 900 277 / 065 950 1149

ลพบุรี

เลขที่ 47/3 หมู่ 4
ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15000

เบอร์โทรศัพท์:
036 683 122 / 095 560 4232 / 065 729 1546

ประจวบคีรีขันธ์

เลขที่ 829/3 829/4 หมู่ 4 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000

เบอร์โทรศัพท์:
082 347 0879 / 032 646 793 / 065 950 1151

นครปฐม

เลขที่ 667/2 ถนนเพชรเกษม
ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์:
092 753 5326 / 034 275 383 / 065 729 1529

สุพรรณบุรี

เลขที่ 191/1 หมู่ 3
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

เบอร์โทรศัพท์:
092 793 1378 / 035 967 997 / 065 950 1157

กาญจนบุรี

เลขที่ 28/1, 28/2, 28/3 หมู่ 9
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

เบอร์โทรศัพท์:
095 485 4543 / 034 912 166 / 065 950 1148

สมุทรปราการ

เลขที่ 1/373 หมู่ 20
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์:
02 002 2052065 729 1543

นครนายก

เลขที่ 150/2 หมู่ 8
ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 26000

เบอร์โทรศัพท์:
037 349 389 / 065 729 1539

เพชรบุรี

เลขที่ 585/17 หมู่ 5
ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี 76000

เบอร์โทรศัพท์:
032 401 629 / 065 729 1542

ภาคอีสาน

นครราชสีมา

เลขที่ 2966/80 ถนนเดชอุดม
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์:
044 262 900 / 065 729 1528

บุรีรัมย์

เลขที่ 999/13 หมู่ 1
ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

เบอร์โทรศัพท์:
044 613 899 / 095 615 2639 / 065 729 1527

ขอนแก่น

เลขที่ 333/72 หมู่ 6
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์:
043 001 224 / 093 089 3535 / 065 729 1535

มุกดาหาร

เลขที่ 122/4, 122/5 ถนนวิวิธสุรการ
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 49000

เบอร์โทรศัพท์:
096 229 3418 / 042 042 000 / 065 729 1536

อุดรธานี

เลขที่ 289/13-14 ถนนอุดรดุษฎี
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์:
086 966 4924 / 042 223 445 / 065 729 1525

ร้อยเอ็ด

เลขที่ 426 หมู่ 23
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์:
043 515 027 / 092 450 6933 / 065 729 1526

ชัยภูมิ

เลขที่ 55/4, 55/5 หมู่ 11
ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ 36000

เบอร์โทรศัพท์:
095 881 994 / 044 101 113 / 065 950 1158

อุบลราชธานี

เลขที่ 265/4-265/5 ถนนอุปลีสาน
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์:
045 243 495 / 065 729 1544

โรงงานคลังสินค้า

เลขที่ 167/4  หมู่ 9  ซอยเทพพนม 4/2
ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

เลขที่ 170/1 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

เลขที่ 167/2  หมู่ 9  ซอยเทพพนม 4/2
ตำบลบางกระสอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนนทบุรี  11000

เลขที่ 7/2  หมู่ 4  ตำบลบางกะดี  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000