ราคาหลักทรัพย์

หลักทรัพย์
TSR
3.76
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
16,400,600
เปลี่ยนแปลง
-0.10
%เปลี่ยนแปลง
-2.59
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.76 / 254,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.80 / 5,000
วันก่อนหน้า
3.86
ราคาเปิด
3.86
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.76 - 4.04
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.60 - 4.22