เครื่องคำนวณเบื้องต้นเพื่อการลงทุน

หลักทรัพย์
TSR
3.68
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
392,400
เปลี่ยนแปลง
-
%เปลี่ยนแปลง
-
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
3.66 / 149,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
3.68 / 10,300
วันก่อนหน้า
3.68
ราคาเปิด
3.70
ช่วงราคาระหว่างวัน
3.66 - 3.70
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.78 - 6.15