ตำแหน่งงาน

ทีเอสอาร์ เราคือผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมานานกว่า 45 ปี ในระบบขายตรงแบบชั้นเดียว (Single Level Direct Sale) การขายผ่านเทเลมาร์เกตติ้ง โปรเจคองค์กร และช่องทางออนไลน์ ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายสาขาไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ มีพนักงานกว่า 3,000 คน มีลูกค้าทั่วทั้งประเทศต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ ในตำแหน่งดังต่อไปนี้