ราคาหลักทรัพย์

หลักทรัพย์
TSR
2.88
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
1,022,500
เปลี่ยนแปลง
-
%เปลี่ยนแปลง
-
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.88 / 1,800
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
2.90 / 49,900
วันก่อนหน้า
2.88
ราคาเปิด
2.84
ช่วงราคาระหว่างวัน
2.82 - 2.90
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.76 - 6.15