ราคาหลักทรัพย์

หลักทรัพย์
TSR
4.26
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,567,200
เปลี่ยนแปลง
+0.26
%เปลี่ยนแปลง
6.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
4.24 / 10,000
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
4.24 / 3,000
วันก่อนหน้า
4.00
ราคาเปิด
4.02
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.02 - 4.34
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.32 - 4.90