ราคาหลักทรัพย์

หลักทรัพย์
TSR
4.34
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
3,358,400
เปลี่ยนแปลง
-0.10
%เปลี่ยนแปลง
-2.25
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
4.32 / 137,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
4.34 / 24,200
วันก่อนหน้า
4.44
ราคาเปิด
4.46
ช่วงราคาระหว่างวัน
4.32 - 4.46
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.99 - 6.15