วัฒนธรรมองค์กร

เพราะเราเชื่อว่า “พนักงาน” เป็นขุมพลังสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถด้านการแข่งขัน และความยั่งยืนของธุรกิจ “ทีเอสอาร์” ได้ออกแบบแผนการพัฒนาแนวทางและระบบ ที่นำไปสู่การสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงาน สนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพิ่มความหลากหลายของทักษะที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร ที่เรายึดถือเพื่อหล่อหลอมความเป็น “ทีเอสอาร์” จากรุ่นสู่รุ่น

ค่านิยมองค์กร

I
INNOVATION
พร้อมสร้างสรรค์ และปรับเปลี่ยน เพื่อสิ่งที่ดีกว่า
S
SERVICE MIND
บริการด้วยใจ ดูแล ใส่ใจ
M
MORAL
มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส
A
ACHIEVEMENT
มุ่งมั่นสู่เป้าหมายและความสำเร็จ
R
RELIABLE
มีความเป็นมืออาชีพ น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้
T
TEAMWORK
ทำงานเป็นทีม

Roll over each character