ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

Date ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด Close ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ปริมาณซื้อขาย (มูลค่า)
03 ธ.ค. 2564 2.84 2.90 2.82 2.88 1,022,500 2,931,538
02 ธ.ค. 2564 2.84 2.90 2.82 2.88 397,800 1,136,992
01 ธ.ค. 2564 2.82 2.86 2.76 2.84 1,428,600 4,023,016