ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

Date ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด Close ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ปริมาณซื้อขาย (มูลค่า)
13 พ.ค. 2565 3.86 4.20 3.86 4.00 10,398,100 41,774,584
12 พ.ค. 2565 4.54 4.60 3.70 3.72 19,246,100 78,799,064
11 พ.ค. 2565 4.42 4.68 4.34 4.54 20,099,900 90,719,218
10 พ.ค. 2565 4.30 4.42 4.28 4.40 3,469,300 15,016,934
09 พ.ค. 2565 4.44 4.54 4.28 4.30 3,989,200 17,454,258
06 พ.ค. 2565 4.42 4.56 4.26 4.48 10,446,200 46,094,918
05 พ.ค. 2565 4.54 4.74 4.24 4.54 29,318,600 133,601,932
03 พ.ค. 2565 4.40 4.74 4.18 4.54 44,583,400 199,124,476