ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

Date ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด Close ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) ปริมาณซื้อขาย (มูลค่า)
15 ก.ย. 2564 3.74 3.74 3.66 3.68 1,605,000 5,944,338
14 ก.ย. 2564 3.64 3.74 3.62 3.70 2,522,100 9,271,162
13 ก.ย. 2564 3.60 3.66 3.60 3.64 1,414,800 5,127,668
10 ก.ย. 2564 3.74 3.74 3.60 3.60 2,931,500 10,749,556
09 ก.ย. 2564 3.48 3.70 3.46 3.68 4,276,800 15,366,110
08 ก.ย. 2564 3.48 3.52 3.46 3.50 417,400 1,452,936
07 ก.ย. 2564 3.52 3.54 3.50 3.50 934,600 3,284,536
06 ก.ย. 2564 3.46 3.54 3.44 3.50 1,487,200 5,202,758
03 ก.ย. 2564 3.48 3.54 3.44 3.46 530,700 1,842,868
02 ก.ย. 2564 3.50 3.58 3.44 3.48 4,079,100 14,413,662
01 ก.ย. 2564 3.58 3.58 3.46 3.52 1,172,800 4,121,686